Ochrona danych osobowych

Wyrażenie zgody
Korzystanie z niniejszych stron równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przestrzeganie warunków niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych. Za każdym razem, gdy użytkownik udziela informacji za pośrednictwem niniejszych stron, wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie informacji w zgodzie z Oświadczniem o ochronie danych osobowych.
 
Informacje udzielane aktywnie
Niektóre elementy niniejszych stron internetowych wymagają od użytkownika informacji kontaktowych (e-mail i/lub telefon, imię i nazwisko, ew. nazwa firmy). Użytkownik będzie informowany o tym, które informacje musi podać obowiązkowo, a które nie.
 
Informacje udzielane pasywnie
W trakcie korzystania z witryny pewne informacje mogą być gromadzone w sposób pasywny (bez aktywnego udzielenia ich przez użytkownika) dzięki wykorzystaniu różnych technologii, np. cookies, systemów javascript (Google Analytics) i standardowego logowania na stronie serwera.
 
Internetowa przeglądarka (browser) użytkownika automatycznie przekazuje stronie pewne podane anonimowe informacje, np. URL portalu internetowego, który użytkownik opuścił, jego IP, a także wersję browsera używanego przez komputer użytkownika. Portal może również gromadzić anonimowe informacje za pośrednictwem cookies. Użytkownik może swój browser nastawić tak, by informował go o przysłaniu cookie, lub w ogóle je odrzucić, jednak niektóre z części portalu nie działają bez cookies.  
Skontaktuj się z nami
Imię i nazwisko *
Nazwa firmy
VAT no. (NIP)
E-mail *
Telefon *
Zapytanie *
Pozycje z gwiazdką są obowiązkowe.
   © 2020   |   Valenta ZT s.r.o.   |   Nedomická 494 , Všetaty   |   Republika Czeska   |   +420 315 698 020   |   sales@valentazt.cz
Vytvořila internetová reklamní agentura Animato