Strona główna > Warunki korzystania

Warunki korzystania


Operatorem stron internetowych www.valentazt.cz jest spółka Valenta ZT s.r.o. (dalej jako Operator), który w zgodzie z rozporządzeniem 121/2000 Dz.U., prawo autorskie (dalej jako Prawo autorskie) uprawniony jest do wykonywania praw majątkowych do niniejszych stron internetowych. Zabronione jest kopiowanie jakichkolwiek treści, elementów wizualnych czy kodu programowego stron internetowych.
 
W związku z niniejszym operator określa warunki korzystania ze stron internetowych www.valentazt.cz (dalej jako Warunki). Warunki dotyczą wszystkich osób, które chcą korzystać ze stron www.valentazt.cz
 
Zabrania się w jakikolwiek sposób ingerować bez zgody Operatora w techniczną podstawę lub treść stron www.valentazt.cz. Prawo do decydowania o zmianach, usunięciu czy uzupełnieniu jakiejkolwiek części na stronach internetowych ma jedynie Operator.
 
Część informacji publikowanych na stronach www.valentazt.cz Operator pobiera z innych źródeł, które uznaje za wiarygodne. W żadnym przypadku jednak Operator nie odpowiada za poprawność i aktualność podanych informacji.
 
Wszystkie informacje podane na niniejszej stronie internetowej mają charakter jedynie informacyjny.
 
Powyższe Warunki może zmieniać lub uzupełniać jedynie Operator. Stosunek prawny powstały między Operatorem i użytkownikiem niniejszych stron internetowych przed zmianą lub zniesieniem Warunków podlega Warunkom obowiązującym w dniu nawiązania stosunku prawnego.
 
Warunki korzystania ze stron www.valentazt.cz obowiązują od dnia 2.06.2011, kiedy nastąpiło ich udostępnienie. 
Skontaktuj się z nami
Imię i nazwisko *
Nazwa firmy
VAT no. (NIP)
E-mail *
Telefon *
Zapytanie *
Pozycje z gwiazdką są obowiązkowe.
   © 2020   |   Valenta ZT s.r.o.   |   Nedomická 494 , Všetaty   |   Republika Czeska   |   +420 315 698 020   |   sales@valentazt.cz
Vytvořila internetová reklamní agentura Animato